BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ

(Đơn vị: 1000đ. Nhân số tiền ở cột “Giá dịch vụ” với 1.000đ để ra giá niêm yết theo đơn vị VND)

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT

PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
Tên dịch vụ Giá dv
Cắt mí trên Pro Mini Deep/ Pro Open Deep Nanocell 4.0 24 triệu
Cắt mí dưới Pro Mini Deep/ Pro Open Deep Nanocell 4.0 24 triệu
Cắt mí trên Pro Mini Deep P’Cell / Pro Open Deep P’Cell 18 triệu
Cắt mí dưới Pro Open Deep P’Cell 18 triệu
Cắt mí trên Pro Deep Eyes 18 triệu
Cắt mí trên Pro Mini Deep/ Pro Open Deep 14 triệu
Cắt mí dưới Pro Mini Deep/ Pro Open Deep 14 triệu
Lấy mỡ mí trên hoặc dưới 5 triệu
Cắt cung mày/ chân mày NanoCell 4.0 26 triệu
Cắt cung mày/ chân mày P’cell 15 triệu
Cắt cung mày/ chân mày 10 triệu
Tạo hình sụp mí bẩm sinh độ 1 (1 bên) 6 triệu
Tạo hình sụp mí bẩm sinh độ 2 (1 bên) 8 triệu
Tạo hình sụp mí bẩm sinh độ 3 (1 bên) 10 triệu
Tạo hình sụp mí bẩm sinh độ 4 (1 bên) 14 triệu
Cắt xăm hỏng cung mày 8 triệu
Mở rộng góc mắt tạo mắt to tròn 10 triệu
Độn mắt sâu 25 triệu
Tạo bầu mắt dễ thương 20 triệu
Chữa mắt xếch 30 triệu
Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật (Độ khó thấp hoặc trung bình) 5 triệu
Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật (Độ khó cao) 10 triệu

Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Gangwhoovề dịch vụ cắt mí mắt